Tags » Ngô Thế Vinh

Ngô Thế Vinh: Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật & Văn Hóa

Trịnh Y Thư

1.

Văn học Việt Nam truyền thống không có bộ môn tiểu sử. Hay nói cho rõ hơn, không có những công trình dài hơi, thấu đáo, viết về chẳng những sự nghiệp mà cả thân thế đời sống riêng tư của các văn nghệ sĩ làm nên văn học sử nước nhà. 13,057 more words

Tản Mạn

Ngô Thế Vinh và 18 Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hóa

Phan Tấn Hải

Ngô Thế Vinh là người viết rất cẩn trọng, và tôi là người đọc ông rất trân trọng. Chữ của Ngô Thế Vinh không phải từ những giấc mơ hiện ra, nhưng là từ nỗi lo sâu sắc cho dân tộc và từ những bước chân đi xa nhiều ngàn cây số bên dòng Cửu Long để viết lên hai tác phẩm biên khảo… 4,340 more words

Tản Mạn

Vài nét về “Chân dung Văn Học Nghệ Thuật & Văn Hóa” của Ngô Thế Vinh

Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê)

Ngô Thế Vinh là một thầy thuốc, một bác sĩ y khoa. Nên dù là một nhà văn, nhà báo, nổi tiếng với nhiều tác phẩm, đặc biệt những cuốn sách viết về dòng Mekong gần đây của anh, thì người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng blouse trắng. 2,424 more words

Văn

Giới Thiệu Sách Mới - CHÂN DUNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HÓA của Ngô Thế Vinh

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đây là một công trình mang tính “hợp tuyển tác giả / anthology” vừa công phu vừa mang tính sử học của nhà văn Ngô Thế Vinh. 426 more words

Tản Mạn

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2017 VỚI CHỦ ĐỀ NƯỚC THẢI - ĐI THĂM KHU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỒNG BỔ SUNG TẦNG NƯỚC NGẦM TẠI QUẬN CAM

Gửi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam
Gửi Nhóm bạn Cửu Long

NGÔ THẾ VINH


Hình 1: GWRS, nơi đây mỗi ngày sản xuất và cung cấp 100 triệu gallons… 5,930 more words

Tản Mạn