Tags » Ngô Thế Vinh

Hai tác phẩm viết về sông Mê Kông được trao giải Đặc Biệt của Văn Việt 2017

Nguyệt Mai vừa nhận được tin từ Bác sĩ/ Nhà văn Ngô Thế Vinh:
Căn cứ vào kết quả bầu chọn của Các Ban Xét Giải Văn Việt lần 2, nhà văn Ngô Thế Vinh đã được Chủ tịch Hội đồng Giải Văn Việt là nhà văn Nguyên Ngọc quyết định tặng Giải Đặc biệt cho hai tác phẩm “ 1,607 more words

Tản Mạn

NHỮNG NĂM ẢO VỌNG, GIÁO SƯ PHẠM HOÀNG HỘ VÀ BỘ SÁCH CÂY CỎ VIỆT NAM


Hình 1: chân dung Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ

NGÔ THẾ VINH

Peter Shaw Ashton, Giáo Sư Charles Bullard
Ngành Lâm Học, Đại Học Harvard… 12,041 more words

Tản Mạn

Ngô Thế Vinh: Mùa Xuân Tây Tạng và Câu Chuyện Những Dòng Sông

Gửi Nhóm Bạn Cửu Long

If Tibet dries, Asia dies
Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết

Hình 1:Đức Dalai Lama và Cực Thứ Ba của Trái Đất… 6,736 more words

Môi Sinh

MÙA XUÂN TÂY TẠNG VÀ CÂU CHUYỆN NHỮNG DÒNG SÔNG

NGÔ THẾ VINH

If Tibet dries, Asia dies
Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết


Hình 1: Đức Dalai Lama và Cực Thứ Ba của Trái Đất… 6,781 more words

Tản Mạn

Mộng Một Đời

Ngô Thế Vinh quý mến,
Tôi gửi Vinh bài viết này để Vinh, người duy nhất đọc, sau đó cất giữ kỹ chờ tới khi thân xác tôi đã ra tro sẽ cho một báo nào Vinh xét nên để đăng.
3,798 more words

Tản Mạn

Nguyễn Xuân Hoàng Và Mùa Thu Nhật Bản

NGÔ THẾ VINH


Hình 1: Nguyễn-Xuân Hoàng, photo by Trần Cao Lĩnh

Nếu bảo qua tuổi 70 xưa nay là hiếm, thì Nguyễn-Xuân Hoàng sinh năm 1937 cũng đã bước qua tuổi 77, nhưng đó là ý niệm tuổi tác của thế kỷ trước. 7,480 more words

Văn

Nhà Văn Thuyền Nhân Mai Thảo

“Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ tự do và tôi có thể trở về. Tôi đang hạnh phúc ở đây nhưng nội tâm thì rất buồn bã. 11,822 more words

Tản Mạn